Twoja uwaga jest walutą

Dodajesz do znajomych ludzi na Facebooku lub LinkedIn jeśli Cię o to poproszą? Nawet takich, których nie do końca kojarzysz? Oba portale zalewa w ostatnim czasie plaga fałszywych kont, które w podstępny sposób walczą o uwagę Twoją… lub Twoich znajomych.

Najlepsze produkty reklamują się same

Każdy przedsiębiorca chciałby, żeby klienci walili do niego drzwiami i oknami. Pierwszym krokiem do tego jest oczywiście oferowanie produktu (lub usługi), który ludzie będą uwielbiać. Zwróć uwagę, że nie napisałem tu „wysokiej jakości”. Jakość jest kwestią subiektywną, dla każdego oznacza coś innego. Produkt, który ludzie uwielbiają po prostu spełnia złożoną klientowi obietnicę, zaspokajając jego potrzeby. Lody sprzedawane przez […]