Tagi: łukasz jakóbiak

2012: Miliard

Rok 2012 da się podsumować jedną liczbą: miliard. Jakie zjawiska społeczne w branży mediów społecznościowych opisuje ta liczba?

Paweł Tkaczyk