Strategie rozwoju biznesu
Podcast „Mała Wielka Firma”

Strategie rozwoju biznesu

Twój biznes musi rosnąć. Strategią, którą wybiera większość firm jest organiczny wzrost i inwestycje. Ale wyżej na tej drabince strategii są rzeczy obarczone być może trochę większym ryzykiem, ale przynoszące dużo szybszy wzrost i – w efekcie – zyski. Strategie rozwoju? W tym odcinku przyglądamy się tym strategiom. Uwaga, są brzydkie słowa (po angielsku)!

Książki, które omawiamy

Paweł Tkaczyk