Obiekcje klientów – część druga
Podcast „Mała Wielka Firma”

Obiekcje klientów – część druga

Klient ma obiekcje przy zakupie a Twoim zadaniem jest te obiekcje rozmontować i obrócić na Twoją korzyść. Dziś druga część omówienia sześciu najczęściej występujących obiekcji. Jeśli nie słuchałeś pierwszej, jest tutaj.

Czemu klient stawia opór?

  • Opór przed zmianą
  • Opór przed ceną i kosztami
  • Opór z powodu niewłaściwej oferty
  • Opór z powodu nasycenia
  • Opór emocjonalny
  • Opór spowodowany złymi doświadczeniami z firmą

W tym odcinku zajmujemy się ostatnimi czterema przypadkami. Pierwsze dwa są w poprzednim odcinku.

Książki, które omawiamy

Paweł Tkaczyk